spot_img

Во градските и општинските канцеларии наместо паркет ќе ставаат асфалт?

Скопје последниве две децени го направија - асфалтна џунгла. Скопјани кукаат и бараат промени на оваа појава, ама... Еве, асфалт како подлога се стави и...

Да не чекаат гусари да дојдат и да ја потопат или...

Вардар низ Скопје протекува набрзина, не може да го гледа сето ѓубре што се фрла во него. Не може да ја гледа и распарталената...

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ