Бугарија попиша 1.143 Македонци

За време на последниот попис на населението на Бугарија во септември минатата година како Македонци се изјасниле 1.143 лица. Тоа денеска го соопшти Националниот статистички институт на Бугарија соопштувајќи ги податоците за етничката припадност на населението според одговорите на попишаните.

Со датумот 7 септември 2021 за Бугари се изјасниле 5.118.494 лица или 84,6 отсто од оние што одговориле на прашањето за етничката припадност. Втора по големина етничка група се Турците –  како такви се определиле 508.378 лица, или 8,4% о од оние што одговориле.

Трета група се Ромите – 266.720 лица се изјасниле како такви, или 4,4 отсто.

Бројот на Македонците влегува во рамките на другите помали етнички групи, кои според оние што се изјасниле за припадност на пописот се 79.006 лица, или 1.3 отсто од населението. Во таа група спаѓаат и оние што се декларирале како Помаци (15 илјади лица) и бугаро-мухамеданци (10.800 души).

Некои од попишаните не можеле да се определат, објави статистичкото биро, и нивниот број изнесува 15.746 лица. Не сакале да одговорат 63.767 лица.

Бугарскиот јазик го означиле како мајчин јазик 5.037.607 лица, или 85,3 отсто од населението.