СКОПЈАНИ – ГРАДОНАЧАЛНИЦИ

Да сум градоначалник на Кисела Вода ќе го направам Расадник како Централ парк во...

Електроинженерот Бојан Велевски одговара на прашањето: кои три работи тој би ги направил ако е градоначалник на Кисела Вода. Големо пространо зеленило во Расадник  Локацијата...

Камерите на сообраќајниците ќе ги користам за казнување на насилниците

Градежниот инжењер, Љупчо Фидановски, одговара на прашањето - кои три работи прво би ги направил, ако тој е градоначаник на Скопје... Лек за нашиот...