Цената на такси – превозот врзана со цената на бензинот: Старт 50, секој километар – 30 денари

Откако неодамна ги одби, Советот на Град Скопје денеска го усвои барањето на таксистите за формирање на три нови тарифи и цени врз основа на што следува поскапување на такси – услугите во градот. Ова значи дека сега во сила ќе стапи една од трите тарифи според која граѓаните за старт на возилото ќе плаќаат 50 денари а за секој изминат километар – 30 денари.

Инаку, Одлуката која влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Град Скопје“ предвидува цената на такси-превозот да зависи од цената на горивото. Цената по која до сега возеа таксистите од 40 денари старт и 25 денари за секој изминат километар да биде прва тарифа и ќе важи кога цената на горивото е до 75 денари за литар. Втората тарифа која ќе се применува сега е кога горивото е од 75,50 денари до 119,50 денари и тогаш стартот е 50 денари, а секој изминат километар 30 денари. Третата најскапа тарифа предвидува старт од 60 денари, а за секој километар да се наплатува 35 денари кога цената на горивото ќе биде над 120 денари.

Во Скопје има 2.700 таксисти, според бројот на лиценци издадени од Град Скопје