Дива куглана на „Партизанска“

Не треба да коментирам премногу. Се гледа на фотографијата што ви ја испраќам какво насилство доживува „Партизанска“. Дивјаците никој не ги казнува што рушат столбови како да се кегли. Во тоа е големиот проблем во Скопје.

Стефан

Почитувани,
Преку рубриката „ФОТО ДОКАЗ” можете да испратите пораки до скопските градоначалници за се она што мислите дека треба да го поправат, доправат, направат, исчистат… или пак да ги пофалите за нешто добро сработено. Сите ваши фотографии и краток коментар може да ни ги испратите на е­маил: [email protected]Во зависност од просторот и соодветноста на пораките Редакцијата на „СКОПСКО ЕХО” поголемиот дел од нив ќе ги објави во весникот, а сите на порталот skopskoeho.mk.