Дрвото не може да чека кај „Рекорд“

Дрвото решило само да се ослободи од стегите на асфалтот среде центарот на градот кај „Рекорд“. Градоначалниците ветуваа дека тие ќе го прават тоа за сите дрвја каде треба, но дрвото не може да ги чека повеќе.

Бојана

 

Почитувани,
Преку рубриката „ФОТО ДОКАЗ” можете да испратите пораки до скопските градоначалници за се она што мислите дека треба да го поправат, доправат, направат, исчистат… или пак да ги пофалите за нешто добро сработено. Сите ваши фотографии и краток коментар може да ни ги испратите на е­маил: [email protected] Во зависност од просторот и соодветноста на пораките Редакцијата на „СКОПСКО ЕХО” поголемиот дел од нив ќе ги објави во весникот, а некои и на порталот skopskoeho.mk.