И културата ќе се практикува он-лајн, Археолошкиот музеј е прв

Заради новонастанатата ситуација со опасноста од ширењето на корона вирусот и културата ќе почне дасе практикува он-лајн. Вчера прв ова го најави Археолошкиот музеј, кој ќе објавува едукативни видеа со аудио нарација и знаковен јазик за изложените експонати на Твитер.

Така, вчера беше претставена иконата „Давидов псалм“.