Колумна без зборови

Kолумна од Јордан Поп-Илиев: 
Сите колумнисти ги полнат своите колумни со зборови. Еве, јас мојата ќе ја наполнам со карикатури – тие се полни со многу зборови…