Корзо или улица во центар на Скопје ?

Надвор од пешачки премин кај стара Градска болница секојдневно поминуваат по минимум 200 луѓе. Некои дури се шетаат, само полиција нема да се прошета и да воведе ред.Пешаците се често жртви во сообраќајки но голем дел од нив не внимаваат и ја немаат сообраќајната култура. АНА