Царинска управа: Суспендирани двајцата цариници кои го пропуштиле автобусот без лиценца, санкции и за непосредниот раководител

Поради утврдени неправилности во постапувањето, за автобусот во кој изгореа 45 патници, за двајца царински службеници кои биле на смена кога возилото излегло од државата, ќе бидат преземени мерки суспендирање од работното место, а за нивниот непосреден раководител ќе следи мерка за санкционирање, информираа од Царинската управа.

По извршените проверки, утврдено е дека не било воопшто евидентирано дека автобусот на „Беса транс“, кој изгоре во страотна несреќа на автопат во Бугарија, ја напуштил државата.

Првичните наоди од внатрешната контрола покажуваат дека на 18.11.2021 година, од страна на царинските службеници електронски не е евидентиран излезот на возилото со регистарски таблички СК0284БА на превозникот БЕСА Транс од Скопје, извршена е само заверка на евидентниот лист за превоз на патници, се вели во соопштенито на Царинската управа.

Во врска со информациите изнесени во јавноста во однос на надлежностите на Царинската управа, при контрола на влез и излез на возила и превозници кои вршат меѓународен слободен превоз на патници, како и за постапувањето по конкретниот случај, согласно член 49 од Законот за превоз во патниот сообраќај, при вршењето на слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај, во зависност од видот на превозот, превозникот мора да има: извод од лиценца, патен налог во оригинал, евидентен лист за превоз на патници, договор склучен меѓу превозникот и нарачувачот на услугата и правилно и точно пополнет патен лист на пропишан образец, потпишан и заверен од превозникот и заверен од надлежните царински служби, велат од Царина.

Врз основа на овие приложени документи, Царинската управа електронски го евидентира превозот и тоа на влез или излез при првото и при второто преминување на возилото преку граничниот премин на Република Северна Македонија, во зависност од релацијата на превозот.

За возилото со регистарски таблички СК 0284 БА на превозникот БЕСА Транс од Скопје, во периодот од 15.10.2020 година до 11.11.2021 година, Царинската управа има евидентирано повеќе преминувања, преку граничните премини: ГЦИ Деве Баир, ГЦИ Блаце, ГЦИ Ќафасан и ГЦИ Делчево, за различни видови на превоз, вклучувајќи и евиденција на бројот на Изводот од Лиценцата за вршење на јавен превоз во меѓународниот патен сообраќај – слободен превоз на патници. Веродостојноста на овие приложени документи од превозникот дополнително ќе се проверува, стои во соопштенито на Царинската управа. 

Министерството за транспорт и врски, пак, претходно соопшти дека на фирмата „Беса Транс БТБ“ и се забранува вршење на дејноста. За автобусот на „Беса транс“ во кој загинаа 45 македонски граѓани, а седум беа повредени во сообраќајната несреќа на автопатот „Струма“ во Бугарија, не е издаден извод од лиценца за вршење меѓународен слободен превоз за патници, ниту пак за друг вид јавен превоз на патници. Возилото не е евидентирано во електронската евиденција на издадени лиценци поради што на фирмата „Беса Транс БТБ“ и се одзема лиценцата за работа, односно и се забранува вршење на дејност, информираа од Министерството за транспорт и врски.

Директорот на Државниот инспекторат за транспорт, Руфат Хусеини, објасни дека во последнава година се извршени четири вонредни инспекциски надзори на граничниот премин „Деве Баир“ каде „Беса транс“ вршела слободен меѓународен превоз на патници и притоа се утврдени неправилнсти во однос на непочитување на Протоколот за јавен превоз на патнции и фирмата е соодветно санкционирана, но не се утврдени и пропусти во однос на документацијата и потребните лиценци. Според него, автобусот бил регистриран, но немал извод од лиценца.