Украдени две фото камери за мониторинг во подрачјето на Споменикот на природата Вевчански извори

Непознати сторители украле две фото замки (камери) за мониторинг на дивиот свет во заштитеното подрачје Споменикот на природа Вевчански извори, соопшти Еко-свест Вевчани. Центар за истражување и информирање за животната средина соопшти дека се известени надлежните институции, на кои им ги доставиле доказите и видео снимките.

Системот на контиуниран мониторинг на природните вредности во заштитеното подрачје е научно-истражувачка обврска на Општина Вевчани, како управител на Споменикoт на природа „Вевчански извори“. Преку мониторингот, како што посочува Еко-свест, ја утврдуваат состојбата на популациите и ги идентификуваат заканите за опстанок, промените и нивниот интензитет.

Локалната канцеларија на Еко-свест во Вевчани со поддршка на ПОНТ, а во соработка со Општина Вевчани го спроведува проектот „Поддршка на одржливо управување на Заштитеното подрачје „Вевчански извори“. Преку проектот, како што е наведено, се поддржува Општина Вевчани да воспостави систем на контиуниран мониторинг на видови кои се под закана и се значајни, како на локално, така и на национално и светско ниво.

Целта на мониторингот во заштитеното подрачје Споменик на природата Вевчански извори е добивање статистички факти за статусот на постоење на животинските и растителните видови, вклучително и за типовите на живеалишта, утврдување на појавност на клучни видови на животни и растенија, миграторните рути и репродуктивните локалитети кај видовите. Динамиката на растителните заедници и типовите живеалишта, идентификување и следење на еколошките параметри што влијаат врз опстанокот, заканите и притисоците врз популациите, како и обука на лица за спроведување мониторинг.

Претходна вестПелистер даде добар отпор, но не успеа да избегне пораз од ПСЖ
Следна вестНовите автомобили во Европската унија ќе поскапат во просек за 600 евра поради данокот на јаглерод