СКОПСКО ЕХО

Почитувани, со цел да одговориме на вашите барања, еве го поставуваме нашиот и ваш неделник „Скопско ехо“ во PDF формат. Сега ќе можете да го видите и прочитате оригиналниот изглед на весникот и во електронска верзија, а ќе може и да го испечатите. Се надеваме со тоа ќе го надокнадиме недостатокот од нашиот весник во градот иако го печатиме и делиме низ Скопје во тираж од 30.000 - 35.000 примероци.

МАКЕДОНСКО ЕХО