Уметници од сите области пријавете се: Тече конкурсот за „Звуците на чаршијата“

До 15 август трае конкурсот на Културно информативниот центар за манифестацијата „Звуците на чаршијата“. Повикот е до сите уметници од различни области да испратат свои проекти.

Адресата каде пријавите можат да се доставуваат е kic.muzickisektor@gmail.com.

Заинтересираните страни треба да испратат кратка биографија, опис на проектот, програма која ќе ја изведуваат, слики кои ќе бидат изложени, фотографии, литературни дела…